อาทิตย์. ธ.ค. 10th, 2023การปรับหลักเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้

นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง* สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ โดยการสนับสนุนของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการ แก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตและมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา ให้มีโอกาสแก้ไขภาระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งโดยปกติจะท าได้ยากเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละรายอาจมี หลักเกณฑ์ที่ต่างกัน ควบคู่กับการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

โครงการคลินิกแก้หนี้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ขยายขอบเขตคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม มีผล 1 พ.ค. 61 เป็นต้นไปครับ

สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ที่นี่ครับ

สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ call center 0-2610-2266 /
www.คลินิกแก้หนี้.com / www.debtclinicbysam.com