อาทิตย์. ธ.ค. 10th, 2023ข่าวดีคนมีหนี้ถ้าเคลียร์ไม่ได้ยื่นเรื่องผ่านทางด่วนแก้หนี้
#ข่าวดีคนมีหนี้ #เคลียร์ไม่ได้ #ทางด่วนแก้หนี้
“ทางด่วนแก้หนี้” เป็น “ช่องทางเสริม” สำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงเงื่อนไขหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความ ช่วยเหลือ ให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่ผู้ให้บริการ ภายใต้การดูแลของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(SOURCE :
โดยหน้าที่ของคลินิกแก้หนี้ คือรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ลูกหนี้ ไม่สามารถติดต่อ ผู้ให้บริการได้เนื่องจากมีลูกค้าติดต่อเข้าไปจำนวนมาก หรือช่วยในกรณีที่ลูกหนี้ติดต่อผู้ให้บริการแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือเห็นว่าจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ แม้จะมีมาตรการผ่อนปรนของผู้ให้บริการแล้วก็ตาม เรียกง่ายๆ ว่า เป็นตัวกลางช่วยเจรจาหนี้ระหว่างผู้ให้บริการและลูกหนี้ และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอความช่วยเหลือจากคลินิกแก้หนี้ได้ คือ

– ลูกหนี้ที่แม้จะไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ผู้ให้บริการประกาศ หรือเคยติดต่อแล้วไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน สามารถติดต่อผ่านทางด่วนแก้หนี้ได้ เพื่อให้มีการพิจารณาเป็นรายกรณี อีกครั้งหนึ่ง

– ลูกหนี้ที่กรอกข้อมูลส่งผ่านทางด่วนแก้หนี้ได้ แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่ลูกหนี้เสนอ ศคง. ขอให้ผู้ให้บริการ ระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้างที่จะหา ข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไปด้วยกันได้

– ลูกหนี้ของผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง ทุกประเภทวงเงิน ทุกสถานะการชำระหนี้ ทั้งกรณีที่มีสถานะปกติแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสีย (NPL) หรือ ปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่ประสบปัญหาในขณะนี้ก็สามารถส่งคำขอผ่านช่องทางนี้ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “ทางด่วนแก้หนี้” จะต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่าน “แบบฟอร์มทางด่วนแก้หนี้” แสดงความจำนงก่อน โดยเมื่อกรอกครบถ้วนแล้วข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่ลูกค้าระบุไว้ (เจ้าหนี้ 1 แห่งต่อ 1 คำขอ) ทั้งนี้ หากต้องการส่งคำขอไปยังผู้ให้บริการมากกว่า 1 แห่ง ให้ส่งคำขอแยกเป็นรายผู้ให้บริการ (เช่น ถ้ามี 2 แห่ง ให้กรอกข้อมูล 2 ครั้ง) แต่ในคำขอ สำหรับผู้ให้บริการหนึ่งแห่งอาจมีสินเชื่อหลายวงเงินก็ได้ โดยปัจจุบันมีการกำหนดวงรอบการส่งข้อมูลคำขอไปยังผู้ให้บริการ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี และอาจมีการขยายเวลาให้ถี่ขึ้นหากมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

จากนั้นรอพิจารณามาตรการช่วยเหลือ ปรับปรุงเงื่อนไข หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ประกอบกับความต้องการที่ลูกค้าระบุเลือกไว้และผู้ให้บริการจะติดต่อ

ต่อมาจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบตามมาตรฐานของแต่ละแห่ง ซึ่งจะมีระยะเวลาการพิจารณาแตกต่างกันตามประเภทสินเชื่อและปริมาณลูกค้า แต่โดยทั่วไปควรพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน

ทั้งนี้ ถ้าภายใน 2 สัปดาห์ยังไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา ลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ที่ 1213 ได้ โดย ศคง. ขอให้ผู้ให้บริการรายงาน ความคืบหน้าการพิจารณาคำขอของลูกค้าทุกรายที่ผ่านทางด่วนแก้หนี้ ทุกวันที่ 10, 20 และสิ้นเดือน (หรือวันทำการถัดไปกรณีที่ตรงกับวันหยุด)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1213 อีเมล fcc@bot.or.th หรือหน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th