พุธ. มิ.ย. 23rd, 2021ช่องทางการลงทะเบียน
.
โดย คลีนิคแก้หนี้ ยังไม่หมดกำนด โดยยังคงดำเนินการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ ของประชาชน โดยยังคงขยาย มาตรการช่วยเหลือ ไปจนถึง เดือน มิถุนายน 2564 สำหรับ ใครที่สนใจไปติดตามดูรายละเอียดกัน