ศุกร์. มี.ค. 31st, 2023จ่ายหนี้ไม่ไหว เจรจากับแบงก์แล้วไม่ได้ผล สามารถส่งเรื่องมาที่ “ทางด่วนแก้หนี้”
ช่องทางที่ประชาชนและธุรกิจ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระผ่านเว็บไซต์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อพิจารณาให้ทางช่วยเหลือต่อไป
สมัครเข้าโครงการทางด่วนแก้หนี้ได้ที่