อังคาร. ส.ค. 16th, 2022#ดอกเบี้ยเงินฝาก มีการคำนวนแบบเดียวคือ #ดอกเบี้ยทบต้น ถ้าฝากเงินเข้าไปทุก ๆ เดือนล่ะ? ในวิดีโอนี้ก็จะมาหาคำตอบกันว่าฝากทั้งหมดทีเดียวกับทยอยฝากแบบไหนจะดีกับเรามากกว่ากัน โดยจะสมมุติตัวอย่างง่าย ๆ ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทำตามกันได้

#เงินฝาก แต่ละครั้งจะถูกคิดดอกเบี้ยแยกกันแล้วนำผลลัพทธ์มารวมเข้าด้วยกันอีกที แสดงว่าหากเราทยอยฝาก เงินส่วนที่ฝากช้ากว่าจะให้ดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินฝากตอนแรก ดังนั้น หากเราอยากได้ดอกเบี้ยเต็มที่ ก็ควรฝากเงินที่มีเพื่อเก็บนั้นทั้งหมดในวันเดียวกัน โดยอาจฝากหลายธนาคารก็ได้ แต่ให้มีจำนวนวันเท่ากันก็เป็นอันใช้ได้ อย่างไรก็ดี หากเริ่มต้นออมเงินสะสมทีละเล็กทีละน้อย ก็ต้องยอมรับตาม ๆ กันไป
———
#สมการดอกเบี้ยทบต้นในแต่ละงวด
เงินต้น * (1+อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้น)

โดย อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้น ๆ คิดจาก
(อัตราดอกเบี้ยต่อปี/จำนวนวันในปีนั้น)*จำนวนวันในงวดนั้น

#สมการดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ย
เงินต้น * ( (1+อัตราดอกเบี้ยต่องวดเฉลี่ย)^จำนวนงวด)
———
#สมการดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยกรณีฝากเพิ่มเท่ากันทุก ๆ สิ้นงวด
เงินต้น * ( (((1+อัตราดอกเบี้ยต่องวดเฉลี่ย)^(จำนวนงวด+1)) – 1) / อัตราดอกเบี้ยต่องวดเฉลี่ย )