อาทิตย์. ธ.ค. 10th, 2023พักชำระหนี้ ลดค่างวดผ่อนปี2564 ช่วยลูกหนี้ธนาคาร หนี้เสีย ติดเครดิตบูโร เข้าร่วมคลินิกแก้หนี้
#พักชำระหนี้ #ลดค่างวด #ติดเครดิตบูโร
หลังจากที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ออกประกาศสั่งสถาบันทางการเงินต่างๆให้คงสถานะลูกหนี้ถึงสิ้นปี 63 เพื่อหวังมีการเวลาเจรจา สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีศักยภาพกลับมาชำระหนี้ปกติ แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหวั่นหาก SME พักหนี้ต่อทั้งหมด 9.5 แสนล้าน ก็จะทำให้กระทบสภาพคล่องแบงก์วูบปี โดยกลุ่มที่ยังคงไม่ฟื้น หากลูกหนี้ยังไม่พร้อม รายได้ยังไม่กลับ ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถพิจารณาพักหนี้ให้ลูกหนี้เป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีได้อีกไม่เกิน 6 เดือนในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. 2564 ได้ แต่หากลูกหนี้มีรายได้ และมีกำลังในการชำระหนี้ ธปท.ก็อยากให้กลุ่มนี้กลับมาชำระหนี้ ไม่ควรพอกหนี้ไว้ เพราะจะมีภาระดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า หากลูกหนี้SME ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด ที่ 9.5 แสนล้านบาท เข้าสู่โครงการพักหนี้ต่อ จากมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไปที่จะหมด22.ต.ค. นี้ เชื่อว่า อาจส่งผลต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินได้ เพราะการพักหนี้เป็นการทั่วไประยะเวลานาน จะทำให้สภาพคล่องในระบบจากการชำระหนี้คืน และดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์ หายไปถึง 2แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งสภาพคล่องที่ลดลง อาจทำให้แบงก์ไปเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืมในอนาคตให้แพงขึ้นได้ เพราะแบงก์อาจบวกต้นทุนจากความไม่แน่นอน และความเสี่ยงของลูกหนี้เพิ่มขึ้น รวมไปถึง เมื่อสภาพคล่องของระบบธนาคารต่ำลง อาจทำให้การปล่อยสินเชื่อ หรือการให้สินเชื่อเพิ่มเติมในอนาคตอาจทำได้ยากมากขึ้น ดังนั้นอาจกระทบต่อคนหมู่มากในระบบเศรษฐกิจได้

“ทำไมเราถึงสนับสนุนให้แบงก์ออกมาตรการเฉพาะเจาะจง เป็นรายบุคคลมากกว่า การออกมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไป เพราะเชื่อว่า หากลูกหนี้เข้าโครงการพักหนี้ไปนานๆ อาจยิ่งส่งเสริม ให้ลูกหนี้ไม่มีวินัยทางการเงินหรือ moral hazard ได้หากลูกหนี้มีพฤติกรรมแบบนี้เยอะ และหากลูกหนี้ที่ยังกลับมาจ่ายหนี้ไม่ได้ วันนี้แบงก์หามาตรการมารองรับที่เป็นมาตรการเฉพาะเจาะจงรองรับอยู่”