พฤหัส. เม.ย. 25th, 2024#ดอกเบี้ย หมายถึงมูลค่าที่ให้เพิ่มจากเงินต้นอันได้ฝากไว้แก่องค์กรหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะจ่ายตามที่ได้สัญญาไว้ ซึ่งจะประกาศโดยคำนึงผลประกอบการที่องค์กรนั้นทำได้ด้วย

ดอกเบี้ยมีแบ่งเป็น
1. #ดอกเบี้ยเงินฝาก มีแบบเดียวคือ #ดอกเบี้ยทบต้น = ให้ดอกเบี้ยโดยเพิ่มเงินต้นตามอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นนั้น ซ้ำไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ รอบที่จ่าย
2. #ดอกเบี้ยเงินกู้ มีดังนี้
2.1. #ดอกเบี้ยคงที่ คือ คิดดอกเบี้ยโดยกำหนดเงินที่ต้องจ่ายขัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งรอบการคำนวน
2.2. #ดอกเบี้ยลอยตัว คือ คิดดอกเบี้ยตามประกาศแต่ละรอบต่างกันออกไป และ ยังมีค่าจำลองอัตราลอยตัวคือ #MLR, #MRR, และ #MOR ร่วมกำกับอยู่ด้วย
2.3. #ดอกเบี้ยผสม คือ การคิดดอกเบี้ยทั้งสองแบบในสัญญาอันเดียวกัน แต่จะไม่คิดพร้อมกัน

โดยปกติแล้ว #ธนาคาร จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันแต่จะมีรอบจ่ายดอกเบี้ยอยู่เช่น ทุก 12 เดือน ทุก 8 เดือน ทุก 6 เดือน หรือ ทุก ๆ เดือน และ สำหรับเงินกู้ที่ผู้กู้มักต้องจ่ายรายเดือนทุกเดือนก็จะเป็น #ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

นอกจากนี้บัญชีบางประเภทเช่นเงินฝากประจำแบบพิเศษของบางธนาคาร ยังอาจจ่ายดอกเบี้ยไปยังบัญญชีเงินฝากรายวันที่สมัครคู่กันก็ได้ด้วย

อ้างอิง
้”อัตราดอกเบี้ยมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร”, , 21 ก.พ. 2561
“เงินทองต้องวางแผน – คำศัพท์น่ารู้ – ดอกเบี้ย”, , 28 ก.ค. 2563

สวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน!
นี่เป็น วิดีโอ จริงจังอันแรกชองช่อง ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ!