พุธ. ก.พ. 1st, 2023รวมเงินฝากของธอส. ดอกเบี้ยสูง! สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
💸เงินฝากออมทรัพย์NewFlexi
ดอกเบี้ยสูงสุด 1.65%. ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

💸 เงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ
ดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

💸เงินฝากออมทรัพย์ForHomeTogether
ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

💸เงินฝากประจำ 14 เดือน
ดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inbox : m.me/GHBank

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ