พฤหัส. พ.ค. 30th, 2024

หยุดหนี้เสียบัตร!! หนี้10,000 ผ่อน120 ดอกเบี้ย4-7% ยาวนาน10ปี คลินิกแก้หนี้bysam คือทางออกของปัญหาหยุดหนี้เสียบัตร!! หนี้10,000 ผ่อน120 ดอกเบี้ย4-7% ยาวนาน10ปี คลินิกแก้หนี้bysam คือทางออกของปัญหา
หยุดหนีหนี้เสียบัตร หนี้10,000ผ่อน120บาท ดอกเบี้ย4-7%ต่อปีผ่อนยาว10ปี คลินิกแก้หนี้bySamช่วยได้
#หนี้เสียบัตร #ติดเครดิตบูโร #ติดแบล็คลิสต์
ขอขอบพระคุณที่มา www.debtclinicbysam.com
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 63*
หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking
พนักงานประจำ
1. สลิปเงินเดือน 3 เดือน
อาชีพอิสระ
1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2. เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

ช่องทางการสมัครเข้าโครงการ
– www.คลินิกแก้หนี้.com
– www.debtclinicbysam.com
– Line ID @debtclinicbysam
– สมัครด้วยตนเองที่โครงการคลินิกแก้หนี้