พฤหัส. เม.ย. 25th, 2024และแล้วก็มาถึงข่าวดีสำหรับเหล่ามนุษย์เงินเดือน ที่หลายคนอาจจะกำลังประสบปัญหาเงินไม่พอใช้ หรือหมุนเงินไม่ทัน เนื่องจากได้รับผลกระทบวิกฤติโควิด-19 หากคุณคือคนเหล่านั้น ขอให้ตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดี เพราะว่า ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ที่มีรายได้ประจำยื่นกู้เงินฉุกเฉินรอบที่ 2 วงเงิน 50,000 บาท ซึ่งมีดอกเบี้ยแค่เดือนละ 175 บาท!

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถกู้ได้มีดังนี้

1. ผู้ขอกู้จะต้องมีรายได้ประจำ และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน, ขาดรายได้, Leave with out pay

2. เป็นคนสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 65 ปี

3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน

4. ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ส่วนวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อมีขั้นตอนดังนี้

1. คุณจะต้องลงทะเบียนกู้เงินผ่านทางเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน เลือกเมนูลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ จากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ ที่อยู่ที่ทำงาน และเลือกสาขาที่ใกล้สถานที่ประกอบอาชีพ หรือ ใกล้ที่อยู่ปัจจุบัน โดยคุณสามารถยื่นเรื่องกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 นี้ โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง

2. จากนั้น คุณจะได้รับ SMS นัดหมายวันเวลาเพื่อยื่นเอกสาร ซึ่งคุณก็ไปยื่นที่ธนาคารสาขาที่คุณลงทะเบียนไว้

3. เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย รอธนาคารแจ้งผลการพิจารณา กรณีอนุมัติ ท่านจะได้รับแจ้งนัดหมายวันเวลาไปทำสัญญา

4. ไปธนาคารตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ เพื่อทำสัญญา และรับเงินกู้ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน

คุณสามารถกู้เงินได้สูงสุด 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยแค่ 0.35% ต่อเดือน หรือคิดง่ายๆ ก็คือ ท่านจะเสียดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 175 บาทเท่านั้น!

ตัวอย่าง : ถ้าคุณกู้เงินจากสินเชื่อโครงการนี้ คุณต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่

หากว่าคุณกู้เงินเต็มจำนวน 50,000 บาท ถ้าคุณเลือกผ่อน 12 เดือน หรือ 1 ปี จะต้องจ่ายเงินเดือนละ 4,341 บาท ถ้าคุณเลือกผ่อน 24 เดือน หรือ 2 ปี คุณจะต้องจ่ายเงินเดือนละ 2,258 บาท แต่ถ้าคุณเลือกผ่อน 36 เดือน หรือ 3 ปี คุณจะต้องผ่อนเดือนละ 1,564 บาท

แต่ถ้าคุณเลือกกู้เงินไม่ถึง 50,000 บาท คุณก็จะต้องจ่ายค่าผ่อนรายเดือนลดหลั่นกันลงมา ตามอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่คุณกู้นั่นเอง

เพิ่มเติม : มีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว แต่ทั้งนี้เมื่อธนาคารฯ ได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจารณาตามกระบวนการสินเชื่อแล้ว ปรากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง
————————————————–

ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.30 น.

#รอดไปด้วยกัน #รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน #ทินโชคกมลกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม