อังคาร. มิ.ย. 22nd, 2021

เครียดหนี้บัตร มาบำบัดได้ที่ “คลินิกแก้หนี้” l Industry Insights รู้ลึกทุกเรื่องอุตสาหกรรมคลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการทางการเงินทุกรายของลูกหนี้อย่างครบวงจร ภายใต้เกณฑ์และกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้สินล้นพ้นตัวได้ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนให้มีการวางแผนและบริหารการเงินที่ดี เพื่อจะไม่ตกอยู่ในวังวนของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวอีก

คลินิกแก้หนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไร?
1. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้สถาบันการเงินของลูกหนี้อย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดภาระหนี้สินด้วยความสมัครใจ
2. ปฎิบัติงานร่วมกับธนาคารเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งทุกฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบร่วมกัน
3. ให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้

SAM คือ ใคร มีบทบาทและหน้าที่อย่างไร?
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM หรือ บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้กำกับของ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก SAM มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Non-performing loan : NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (Non-performing asset : NPA) มาตั้งแต่ปี 2543 เป็นหน่วยงานรัฐ ที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ตามนโยบาย ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานแก้ไขหนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 17 ปี

ธนาคารพาณิชย์ใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี้
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
– ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารออมสิน

Non bank ใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี้
-บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
-บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
-บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
-บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
-บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
-บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
-บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด
-บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
-บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
-บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
-บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
-บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการสมัครเข้าโครงการ
– www.คลินิกแก้หนี้.com
– www.debtclinicbysam.com
– Line ID @debtclinicbysam
– สมัครด้วยตนเองที่โครงการคลินิกแก้หนี้
สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2610-2266
ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905
Call Center : 0 2610 2266

————————
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อนำพาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Call Center 02-345-1000
Line : @ftiThailand

📍 อย่าลืมกดติดตามข่าวสารได้ที่ :
🔎 facebook :
💻 website :
📱 Line official : @ftithailand
🐦 Twitter :
📺 Youtube :