พุธ. มิ.ย. 23rd, 2021เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว เวลานี้เป็นต้นไปรับคนละ 3,000 บาท ผ่านโครงการคนละครึ่ง