จันทร์. มี.ค. 4th, 2024

หมวดหมู่: กู้เงินโควิด

สินเชื่อกู้เงินโควิด จาก ธกส.-ออมสิน-SME Bank  2564

เนื่องจากสถายการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ปัจจุบันดำเนินมาถึงระลอกที่ 3 แล้ว ทำให้ภาคประชาชนประสบปัญหาทางการเงินเป็นจำนวนมาก ทาง ครม. จึงมีมติอนุมัติมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของประชาชนที่ได้รับผลออมมาเป็น 3 มาตราการ ได้แก่ 1. การพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐ 2. การขยายและเพิ่มรับเงินโควิดในโครงการของรัฐ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง และ 3. การอนุมัติวงเงินกู้เงินโควิดสำหรับ ธนาคารธกส. และ ธนาคารออมสิน ที่ทั้งหมดจะดำเนินการไปถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ โดยสินเชื่อเงินด่วนโควิดมีรายละเอียดอย่างไร ไปดูกัน

กู้เงินโควิด คนละ 10,000 บาทกับธนาคาร ธกส. และออมสิน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารออมสินเตรียมปล่อยสินเชื่อเงินด่วนโควิด ภายใต้โครงการ “สินเชื่อกู้ภัยโควิด-19” เป็นวงเงินสินเชื่อโดยรวมทั้งหมด 20,000 ล้านบาท โดยจะมีวงเงินสูงสุดให้ขอกู้เงินโควิด รายละ 10,000 บาท  กำหนดระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปีโดยตรวจเช็คเครดิตบูโร ซึ่งจะมีการปลดชำระเงินต้น หรือ ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยสามารถขอกู้เงินโควิดได้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนั่นเอง

โดยการสมัครขอสินเชื่อ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งสิ้น ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร อย่าง แอป MyMo ของธนาคารออมสิน และ A-Mobile ของธกส. โดยคาดว่าจะเปิดให้สมัครกู้เงินโควิด ในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม 2564 นี้

กู้เงินโควิด สำหรับธุรกิจรายย่อย จาด SME Bank 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank มีการออกสินเชื่อเงินด่วนโควิด ภายใต้โครงการ “สินเชื่อฟื้นฟู” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในครั้งนี้  โดยสำหรับลูกค้าเก่าของธนาคาร สามารถขอกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30% ของสินเชื่อที่มีอยู่ ส่วนลูกค้าใหม่ขอกู้เงินโควิด ซึ่งสามารถลงทะเบียน 3000 บาทได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก จากนั้น ปรับตามหลักเกณฑ์ของธนาคารไม่เกิน 5% ต่อปี กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ 7 ปี ยกเว้นการชำระเงินต้น ไม่เกิน 12 เดือน และยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก โดยจะได้รับประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดอายุสัญญา

โดยการสมัครขอสินเชื่อ สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.smebank.co.th หรือแอปพลิเคชั่น SME D Bank

ธนาคารปล่อยเงินกู้โควิด มีที่ไหนอีกบ้าง 2021

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้จะไม่ได้มีสินเชื่อกู้เงินโควิดโดยเฉพาะ แต่ก็ยังมีทั้งธนาคารและสถาบันการเงินอีกมากมาย ที่เปิดให่ทำการสมัครสินเชื่อในรูปแบบปกติอยู่ โดยในปัจจุบันมีสินเชื่อออนไลน์มากมาย ที่ถูกกฎหมาย วงเงินสุูง ดอกเบี้ยต่ำ แต่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และยังกำหนดคุณสมบัติน้อยกว่าธนาคารทั่วไป จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินโควิดด่วนแต่มาอยากหันไปเพิ่งกู้เงินด่วนนอกระบบกู้เงินช่วงโควิดนี้นั่นเอง